Do Góry Główna

Regulamin

1. WAŻNA INFORMACJA

Proszę uważnie przeczytać warunki zakupu. Zakup szablonu w naszym sklepie oznacza akceptację poniższych zasad.

2. WARUNKI ZAKUPU

Zakup na naszej stronie objęty jest ograniczoną licencją na używanie szablonów stron i innych produktów dostępnych na stronie. Licencja na projekt ma charakter niewyłączny, chyba że klient zakupi dany projekt jako pierwszy w opcji zakupu wyłącznego.

a) Warunki licencji

Nabywca ma prawo do użycia zakupionego projektu w jednym serwisie internetowym (niezależnie od jego wielkości), należącym do nabywcy lub jego klienta. Jeśli nabywca planuje użycie projektu w kolejnej witrynie internetowej, powinien dokonać zakupu ponownie.

b) Charakterystyka produktu

Przedmiotem zakupu jest projekt graficzny, wraz ze wszystkimi plikami źródłowymi i animacjami, oraz plikami HTML. Szablon najczęściej nie zawierać skryptów dynamicznych np. obsługujących formularze, czy systemy newsów. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii - prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

c) Modyfikacje produktu

Nabywca ma prawo do dokonania wszelkich koniecznych modyfikacji projektu, dostosowując go do własnych potrzeb.

d) Niedozwolone użycie szablonu

Niedozwolone jest umieszczanie produktów objętych licencją (niezależnie od tego czy zostały one zmodyfikowane) na dyskietkach, CD, stronie internetowej etc. z przeznaczeniem do dalszego rozprowadzania lub sprzedaży, bez wyraźnej zgody dostawcy treści.

e) Przeniesienie licencji

Nie jest dozwolone udzielanie licencji pochodnej, ani przeniesienie licencji na inny podmiot bez pisemnej zgody dostawcy treści.

f) Prawo własności

Nabywca nie może dochodzić praw autorskich do żadnego z oferowanych projektów (zmodyfikowanych lub nie). Projekty są własnością intelektualną ich autorów. Produkty są udostępniane w takiej formie w jakiej zostały dostarczone przez autorów. Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowane produkty i nie odpowiada za żadne szkody (bezpośrednie ani pośrednie), które mogą wyniknąć z użycia niniejszych produktów.

3. PRZEWALUTOWANIE I TRANSAKCJE KARTĄ

Zakup przy użyciu karty kredytowej może zostać wstrzymany na 10-20 minut do ręcznej weryfikacji karty, lub na okres dłuższy (do 20 godz.) w przypadku podejrzenia nieautoryzowanego użycia karty. Transakcja zakupu będzie przewalutowana na dolary amerykańskie. Niektóre banki mogą pobierać drobną prowizję od operacji przewalutowania transakcji (np 1%).

4. ZWROT PRODUKTU

Produkty oferowane na tej stronie mają charakter niematerialny (są dostarczane w formie elektronicznej). W związku z tym towar nie może zostać zwrócony po dokonaniu zakupu. Prosimy więc o dokładne zapoznanie się ze specyfikacją projektu i dostępnymi źródłami na stronie opisu danego szablonu. Zachęcamy także do pobrania darmowych próbek. Zwrot może nastąpić jedynie w przypadku niezgodności towaru z umową. W takim przypadku należy dostarczyć zrzeczenie się prawa do wykorzystania projektu, najpóźniej tydzień po dokonaniu zakupu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.